Dostupně bydlet

Zabezpečené bydlení patří k nejdůležitějším předpokladům fungující rodiny a dlouhodobě spokojeného života. Nejistota, příliš vysoké náklady na bydlení, často nedostupné možnosti získání vlastního bydlení a další faktory negativně ovlivňují kvalitu života obyvatel. Projekt Dostupně bydlet se snaží bojovat s těmito problémy a zajistit občanům nové možnosti dlouhodobého bydlení, jejichž přínosem jsou zejména výhodnost a předem dané, stabilní podmínky.
Na jedné straně existuje mnoho lidí, kteří mají zájem o vlastní bydlení a mají možnost je i sami financovat. Na druhé straně jsou zde obce, města a kraje, které mají v oblasti bydlení mnohé možnosti a mohou poskytnout dosažitelné podmínky pro osoby, které mají o vlastní bydlení zájem.

Najděme společně to nejlepší bydlení

Na straně státu, státních společností, krajů, měst a obcí se často vyskytuje zbytný majetek, jako jsou školy, vojenské objekty, prázdné průmyslové či komerční objekty a podobně. Ne každý je ale vhodný pro dostupné bydlení. Ne o každý by byl zájem. Právě proto si vážíme Vaší pomoci. V aplikaci Dostupně bydlet můžete navrhovat nemovitosti vhodné pro dostupné bydlení, hlasovat o navržených objektech nebo je sdílet na sociálních sítích a dostat tak svůj tip na vrchol nejpopulárnějších návrhů. Pojďme společně najít to nejlepší místo, kde bychom postavili dostupné bydlení!